Geborgde Werkwijze Alcoholwet

HermanWines hanteert NIX18

Verantwoorde alcoholverkoop is voor HermanWines (Wijnhandel Herman) erg belangrijk. HermanWines wil bij het bestellen van wijn geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe HermanWines invulling geeft aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij HermanWines wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt, wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft: 

 • Hoe HermanWines, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de wijn tot en met de bezorging;
 • Hoe HermanWines ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van HermanWines.
 • Hoe HermanWines wijnhandel controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit

 • Iedere bezoeker van onze webshop die een bestelling plaatst is verplicht om te bevestigen dat hij/zij 18 jaar of ouder is en dat de ontvanger van deze bestelling ook 18 jaar of ouder is en bereid is om zijn / haar leeftijd met een geldig legitimatiebewijs te laten verifiëren. Tevens wordt op de webshop aan de klant gemeld dat bij aflevering degene die het pakket in ontvangst neemt 18 jaar of ouder moet zijn en zich desgevraagd ook dient te legitimeren indien de ontvanger jonger dan 25 jaar oogt.
 • Dit leeftijdsverificatiesysteem is momenteel niet waterdicht. Immers, iedereen kan aangeven (ook minderjarigen) dat men ouder dan 18 jaar is. De overheid zal daarom op niet al te lange termijn een leeftijdsverificatiesysteem maken waarmee het mogelijk wordt om op betrouwbare en eenduidige wijze de leeftijd van de consument vast te stellen. Zodra dit leeftijdsverificatiesysteem beschikbaar komt, zal HermanWines hierop overstappen.
 • Bij telefonische bestelling wordt gevraagd of de koper 18 jaar of ouder is. Tevens wordt in alle gevallen aan de klant gemeld dat bij aflevering degene die het pakket in ontvangst neemt 18 jaar of ouder moet zijn en zich desgevraagd ook dient te legitimeren.
 • Bij aflevering door externe bezorgdiensten zal altijd een leeftijdscheck gedaan worden. De ontvanger dient een geldig identiteitsbewijs te tonen, conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet.
 • De eigen bezorgdienst van HermanWines controleert bij aflevering de geboortedatum aan de hand van de aflevergegevens én het ID-bewijs van de ontvanger. Wanneer de ontvanger reeds door eerdere controle van de eigen bezorger geïdentificeerd is en wordt herkend door de eigen bezorger is evident dat deze ouder is dan 18 jaar, en kan dit ook als verificatie worden gezien. Legitimatie op verzoek van de bezorger blijft echter te allen tijde verplicht. Bij het niet tonen van een legitimatiebewijs of als blijkt dat de ontvanger onder de 18 jaar is wordt de drank niet afgeleverd en retour meegenomen.
 • Afleveren bij de buren, of wijn achterlaten zonder dat er iemand thuis is, is niet toegestaan. Het pakket zal weer door de bezorger meegenomen worden. In geval van externe bezorging zal het pakket naar een afhaallocatie gebracht worden. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs kan het pakket binnen een week afgehaald worden, daarna gaat het pakket terug naar de afzender. Bij eigen bezorging zal het pakket retour genomen worden en kan het bij het HermanWines pickup point afgehaald worden, of opnieuw ter verzending aangeboden worden. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de koper.

2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

 • Alle medewerkers van HermanWines worden geïnformeerd over de consequenties van het niet naleven van de verkoopregels. Van elke medewerker wordt verlangd dat hij/zij kennis van dit document/deze pagina neemt. De laatste versie van deze geborgde werkwijze is altijd beschikbaar op hermanwines.com. Ook worden onze medewerkers tijdens werkbesprekingen actief geïnformeerd over de verkoopregels en het belang van naleving hiervan.
 • Externe bezorgers (zoals pakketbezorgers PostNL en MyParcel) worden bij aanvang van de samenwerking geïnformeerd over de verkoopregels en het belang van naleving hiervan. Tijdens regelmatige werkbesprekingen wordt deze informatie wederom onder de aandacht gebracht.

3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Elk jaar worden bij alle winkels de geborgde werkwijze geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Conform artikel 5.2 lid 1 onder d van het Alcoholbesluit doen wij minimaal één keer per jaar onderzoek naar de uitvoering van de geborgde werkwijze. Dat doen wij door zelf een bestelling te doen in onze webwinkel en de wijnen op ons privé adres te laten afleveren. Daarnaast overleggen wij met onze logistieke partner of de bezorgingen aan de wettelijke eisen voldoen.

Wanneer blijkt dat ten onrechte alcoholhoudende drank is afgeleverd aan een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt of de alcoholhoudende drank op een ander adres is afgeleverd, zullen wij corrigerende acties uitvoeren, zoals het aankaarten van dergelijke gebrek bij onze logistieke partners en indien nodig het aanpassen van onderlinge afspraken/processen met onze logistieke partners.
 

4. Meer informatie

Meer weten over verantwoord alcoholgebruik?